Διαδικασία αναζήτησης σε εξέλιξη...

loading page

Όροι Χρήσης

Μέσω της ιστοσελίδας epaggelmatikos-odhgos.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της θέτοντας υπόψη στον πάροχο των επιχειρησεων και στον επισκέπτη τους παρακάτω όρους και τους οποίους υποχρεούνται όχι μόνο να διαβάσει αλλά και να τους αποδεχτεί πλήρως.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις – όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα – ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω των διανομέων) online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοχώρου μας ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (στο εξής καλούμενα από κοινού "ιστοχώρος") αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων).

1. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Ο epaggelmatikos-odhgos.gr Είναι ένας ιστοχόρος που παρέχει διαφήμιση και δεν φέρνει καμία εύθηνη για εξωτερικούς συνδέσμους ή πληροφορίες που παρέχουν οι διαφημιζόμενοι. Για όποια απορία έχετε για κάποια επιχείρηση που διαφημίζετε στον παρόν διαδικτυακό τόπο, παρακαλώ να επικοινωνήσετε κατευθείαν με τον ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που βρίσκονται σε κάθε ιστοσελίδα στις καταχωρήσεις.

Μέσω αυτού του ιστοχώρου, διαθέτουμε μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας όλες οι επιχειρησεις  (για παράδειγμα, ξενοδοχεία, μοτέλ, hostel και bed&breakfast, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Παραδοσιακές Κατοικίες και συλλογικά "τα καταλύματα") μπορούν να διαφημίσουν τις επιχειρησεις τους.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους παρόχους των επιχειρησεων. Για αυτό το λόγο, οι πάροχοι των επιχειρησεων έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των τιμών και άλλων πληροφοριών που εμφανίζοναι στον ιστοχώρο μας. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε πάροχος επιχειρησεων διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών, κλπ) που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Ο ιστοχώρος μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή των σχολίων οποιουδήποτε επιχειρησεων.


Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο πάροχος των επιχειρησεων και ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο epaggelmatikos-odhgos.gr σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.


Ο δικτυακός τόπος epaggelmatikos-odhgos.gr πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο πάροχος καταλύματος και ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες (εγκυρότητα κλπ) των τουριστικών οδηγών στους οποίους παραπέμπουμε μέσα από το epaggelmatikos-odhgos.gr.
Αυτοί ανήκουν αποκλειστικά στο φορέα που υπόκεινται (Δήμο, Ιδιωτικό φορέα κλπ).

Ο epaggelmatikos-odhgos.gr Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου epaggelmatikos-odhgos.gr, ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο πάροχος των επιχειρησεων και ο επισκέπτης έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.epaggelmatikos-odhgos.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο πάροχος του καταλύματος και ο επισκέπτης έχουν την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

Δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από τον δικτυακό τόπο epaggelmatikos-odhgos.gr.

Στον δικτυακό τόπο epaggelmatikos-odhgos.gr, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης κάθε μορφής, έναντι τιμήματος. Διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των υπηρεσιών διαφήμισης καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου epaggelmatikos-odhgos.gr. Η τελική τιμή μιας υπηρεσίας διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησής της.

τιμές

Οι τιμές όπου εμφανίζονται στον ιστοχώρο epaggelmatikos-odhgos.gr, κατ’ επιλογήν των παρόχων των επιχειρησεων, είναι αποκλειστική ευθύνη των παρόχων των επιχειρησεων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την ανανέωσή τους. Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνονται κατόπιν επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων με τους παρόχους των επιχειρησεων.

Τυχόν προφανή λάθη (περιλαμβανομένων τυπογραφικών) δεν είναι δεσμευτικά.

Όλες οι προσφορές και προωθητικές ενέργειες των παρόχων των καταλυμάτων χαρακτηρίζονται σαφώς ως τέτοιες.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο epaggelmatikos-odhgos.gr Καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες ώστε τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν έγκυρα, έγκαιρα, ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες του διαδικτύου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Δεν ευθύνεται για α) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, β) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων τιμών και αξιολόγησης) που παρέχονται στον ιστοχώρο μας, γ) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από το κατάλυμα, δ) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες που υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστοχώρου μας, ή ε) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης της επιχεήρισεις ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στην επιχειρηση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ BANNER

Αν η επιχειρηση σας έχει επιλεγεί από το epaggelmatikos-odhgos.gr να προστεθεί στις Προβεβλημένες επιχειρησεις με τη «μέθοδο του Banner» και συμφωνείτε, αποδέχεστε να προσθέσετε το διακριτικό σήμα του epaggelmatikos-odhgos.gr στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας σας και όποιες άλλες επιθυμείτε. Το σήμα προστίθεται μέσω του κώδικα που σας δίνεται από το epaggelmatikos-odhgos.gr και περιέχει σύνδεσμο προς την καταχώρηση της  επιχειρησης σας στην ιστοσελίδα μας. Η προσθήκη του κώδικα είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στα προβεβλημένα καταλύματα του epaggelmatikos-odhgos.gr. Η προβεβλημένη καταχώρηση της επιχειρησης σας, περιλαμβάνει την τοποθέτηση εικόνας σε εναλλασόμενο banner μαζί με τα υπόλοιπα, περιορισμένου αριθμού, προβεβλημένα καταλύματα που έχουν επιλεγεί από το epaggelmatikos-odhgos.gr  και οδηγεί προς την καταχώρηση της επιχειρησης σας στην ιστοσελίδα μας.

Ολοι οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του epaggelmatikos-odhgos.gr και του παρόχου επιχειρησης ή του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η εκμετάλλευση & η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκει στην Ατομική επιχείρηση ΖΑΓΚΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ, , που εδρεύει στο Δήμο Ηγουμενίτσας , T.Κ. 46100, με ΑΦΜ 079156133, ΔΟΥ Ηγουμενίτσας.. Μέσω της ιστοσελίδας www.summer-greece.com προσφέρει τις υπηρεσίες της θέτοντας υπόψη στον πάροχο καταλύματος και στον επισκέπτη τους παρακάτω όρους και τους οποίους υποχρεούνται όχι μόνο να διαβάσει αλλά και να τους αποδεχτεί πλήρως.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις – όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα – ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω των διανομέων) online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοχώρου μας ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (στο εξής καλούμενα από κοινού "ιστοχώρος") αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων).

1. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Το summer-greece.com ΔΕΝ είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο ή πράκτορας κρατήσεων και γι’αυτό το λόγο αν επιθυμείτε να κάνετε ερωτήσεις για κάποιο από τα καταλύματα που διαφημίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλώ να επικοινωνήσετε κατευθείαν με τον ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που βρίσκονται σε κάθε ιστοσελίδα στις καταχωρήσεις.

Μέσω αυτού του ιστοχώρου, διαθέτουμε μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι τύποι σύγχρονων καταλυμάτων (για παράδειγμα, ξενοδοχεία, μοτέλ, hostel και bed&breakfast, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Παραδοσιακές Κατοικίες και συλλογικά "τα καταλύματα") μπορούν να διαφημίσουν τα δωμάτιά τους και μέσω της οποίας οι επισκέπτες του ιστοχώρου μπορούν να πραγματοποιήσουν καρατήσεις κατόπιν επικοινωνίας με τα καταλύματα.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους παρόχους των καταλυμάτων. Για αυτό το λόγο, οι πάροχοι των καταλυμάτων έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των τιμών και άλλων πληροφοριών που εμφανίζοναι στον ιστοχώρο μας, συμπεριλαμβανομένου και του τύπου του καταλύματος (Ξενοδοχείο, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια κλπ). Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε πάροχος καταλύματος διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών, Μητρώου Τουριστικής Επιχείρησης - ΜΗΤΕ κλπ) που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Ο ιστοχώρος μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή των σχολίων οποιουδήποτε διαθέσιμου καταλύματος.


Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο πάροχος του καταλύματος και ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο www.summer-greece.com σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Ο δικτυακός τόπος www.summer-greece.com πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο πάροχος καταλύματος και ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες (εγκυρότητα κλπ) των τουριστικών οδηγών στους οποίους παραπέμπουμε μέσα από το summer-greece.com.
Αυτοί ανήκουν αποκλειστικά στο φορέα που υπόκεινται (Δήμο, Ιδιωτικό φορέα κλπ).

Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου www.summer-greece.com, ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο πάροχος καταλύματος και ο επισκέπτης έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.summer-greece.com και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο πάροχος του καταλύματος και ο επισκέπτης έχουν την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

Δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από τον δικτυακό τόπο www.summer-greece.com.

Στον δικτυακό τόπο www.summer-greece.com,ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης κάθε μορφής, έναντι τιμήματος. Διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των υπηρεσιών διαφήμισης καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.summer-greece.com. Η τελική τιμή μιας υπηρεσίας διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησής της.

Ο epaggelmatikos-odhgos.gr αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για την πιο αποτελεσματική προβολή σας.
Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες μας και εκμεταλλευτείτε αφενός τις δυνατότητες προβολής και προώθησης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αφετέρου την αναλυτική πληροφόρηση που παρέχει στους επισκέπτες μας ο ηλεκτρονικός μας κατάλογος.